Scroll Top

Verdier og bærekraft – viktig balanse i en vanskelig tid

Infrastruktur og byggeprosjekter skal bygges bærekraftig og klimavennlig, selv om det koster ekstra. Priskrisen på energi setter hele økonomien under press. Stål, gatestein, rør og mange andre produkter kan kjøpes rimelig fra Kina, India og Tyrkia. Der er mye av det produsert med råstoff og energi kjøpt på billigsalg fra krigsmakten Russland – tross alle sanksjoner fra Vesten. Ja, det er lov. Men er det lurt? Ønsker vi det? Harde tider og krig i Europa gjør verdivalgene både viktigere og vanskeligere.
Core,Values,And,Ethics.,Successful,Business,And,Career,Background.

Investeringer i VA og infrastruktur er høye, og ser ut til å holde seg. Prisene stiger, det mangler fagfolk og alle ledd er stresset. Byer og tettsteder vokser. Utbygginger krever energi og vann, uansett hva kapasiteten måtte være i øyeblikket. Samtidig har bærekraft og klimahensyn blitt et av de viktigste premissene for byggeaktivitet i vår del av verden.

Sånn ønsker vi å ha det, men vi vet også at det koster.
• Gjenbruk av gamle bygg er bærekraftig miljømessig – og dyrere for utbygger
• Utslippsfrie anleggsmaskiner er bra for miljøet. Men er kostbare, og krever mer strøm til anleggene
• Norge er fullt av prima granitt. Mange steder brukes i stedet vesentlig billigere gatestein fra India. Er det kritikkverdig import, eller et godt eksempel på fri verdenshandel?

Norge synes å ha sin egen lille “boble” der penger renner inn i kassa fra eksport av olje, gass, strøm (!), fisk, shipping og våpen. Samtidig blir Norge stadig tettere integrert med EU, i et Europa preget av krig, nye trusler og sanksjoner på bred front.

Noen eksempler:
• Oslo VAV har bestemt seg for å sørge for at selskaper fra Kina ikke kan bygge ut den nye hovedvannsforsyningen, se NRK-sak – https://www.nrk.no/norge/var-redd-kinesisk-selskap-skulle-bygge-inn-sarbarheter-i-oslos-drikkevann-1.16289760
• Kina, India og Tyrkia er eksempler på land som krever toll på import av varer fra Europa. Samtidig er det få restriksjoner motsatt vei, og Europa importerer stål, stein, byggevarer og andre produkter til lave priser i stor skala
• Sanksjoner mot Russland har gitt en mangedobling av priser på strøm og annen energi for produksjonsbedrifter i Europa, mens andre land velger å fortsette å kjøpe energi og råvarer billig fra Russland, se kommentar i VG – https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/y6xP8r/modis-dristige-oevelse

Krigen forsterker dilemma
Det har alltid vært billigere å kjøpe produkter fra Kina, India, Tyrkia og andre lavkostland. Ingen land i Vesten vil kjøpe olje, gass eller strøm fra Russland. India er et av landene som ikke har tatt til motmæle mot Russland, og som heller benytter anledningen til å kjøpe energi på billigsalg og dermed betale for Russlands krig mot Ukraina.

Med de energiprisene vi har i vest nå betyr det at de kan produsere stål og andre varer enda billigere enn før. Europa kan kjøpe billige varer, på bekostning av en krigsherjet befolkning i Ukraina.

Det er bakteppet når VA-dagene by PAM inviterer til en helt ny post på programmet: Bærekraft og verdivalg – viktige dilemmaer i vanskelige tider. Temaet er så nytt at detaljene ennå ikke er spikret. Det er klart at det blir et innlegg fra Saint-Gobain PAM som står midt i disse dilemmaene hver dag, etterfulgt av en debatt.

– Er det greit for oss i Europa at konkurransekraften mot landene i Asia systematisk forringe, uten at vi reagerer? Innstramminger, sanksjoner og en presset økonomi gir nye rammevillkår for hele Europa, inkludert oss i Norge. Det må også vi VA-Norge forholde oss til.

Det sier møteleder og VA-bransjenestor Christen Ræstad.

Han er stolt over at arrangøren av konferansen har bestemt seg for å sette opp et tema som er sørgelig høyaktuelt, men også både følsomt og vanskelig. Han understreker at konferansen på ingen måte kan finne enkle løsninger på disse svært sammensatte og vanskelig problemstillingene.

– Men vi ønsker å invitere til diskusjoner og refleksjoner på VA-dagene. Om bare én deltaker drar hjem etter konferansen med nye egne tanker om hva man bør – og ikke bør – gjøre, så har konferansen oppnådd noe viktig, sier Ræstad.

Related Posts

Personvern Preferanser
Når du besøker vår nettside, kan det hende at det lagres informasjon gjennom nettleseren, gjennom et spesifikt tjeneste, vanligvis informasjonskapsler. Her kan du endre dine preferanser. Vennligst husk at ved å blokkere noen typer informasjonskapsler, kan det ha innvirkning på opplevelsen av vår nettside og tjenestene vi tilbyr.